بررسی گارانتی محصولات برنا باتری

لطفا توجه داشته باشید اعتبار سنجی این صفحه، فقط برای محصولات برناباتری می باشد.

برای اطلاع از تاریخ انقضای باتری خریداری شده لطفا شماره بارکد مندرج روی باتری را در کادر زیر وارد نمایید، محل قرارگیری بارکد در عکس مشخص شده است.

شرایط ابطال گارانتی در پایین فرم درج شده است، در صورتی که باتری خرابی ای غیر از موارد زیر دارد، شرکت تورنادو با احترام آن را پس گرفته و باتری نو مشابه باتری قبلی تحویل شما می دهد

تورنادو باتری
پاسخ گوی سوالات شما هستیم
051 37 52 1000